STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị triệt lông, trẻ hóa da Ellan Medsun Co.,Ltd Medsun Co.,Ltd Thiết bị triệt lông, trẻ hóa da Quy tắc 9 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị triệt lông, trẻ hóa da Sunlight-T Medsun Co.,Ltd Medsun Co.,Ltd Thiết bị triệt lông, trẻ hóa da Quy tắc 9 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B