STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Acid soi mòn răng sứ Porcelain Etch Tedequim S.R.L., Argentina Tedequim S.R.L., Argentina - Acid soi mòn răng sứ được sử dụng để soi mòn các phục hình sứ như veneer, inlay, bề mặt sứ vỡ trước khi dán cầu răng, mão răng. Nó có tác dụng tăng cường liên kết với composite, nhựa, xi măng và các loại nhựa hữu cơ khác. Quy tắc 5, mục 1 Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A