STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Keo dán mắc cài 288937 CFPM CFPM Keo dán dùng để đính mắc cài lên răng bệnh nhân Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Band mắc cài răng D120-411; D120-412; D120-413; D120-414 US Orthodontic Products US Orthodontic Products Band mắc cài răng số 6 dùng trong khâu chỉnh nha Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B