STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay khoan răng Theo phụ lục Theo phụ lục Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd., China - Tay khoan răng dùng trong điều trị nha khoa, mục đích để khoan và mài răng. - Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại B