STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Chất lấy dấu răng Type 0 Shandong Huge Dental Material Corporation Shandong Huge Dental Material Corporation Làm khuôn răng dùng trong lĩnh vực nha khoa Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Chất lấy dấu răng Type 1 Shandong Huge Dental Material Corporation Shandong Huge Dental Material Corporation Làm khuôn răng dùng trong lĩnh vực nha khoa Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
3 Chất lấy dấu răng Type 2 Shandong Huge Dental Material Corporation Shandong Huge Dental Material Corporation Làm khuôn răng dùng trong lĩnh vực nha khoa Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
4 Chất lấy dấu răng Type 3 Shandong Huge Dental Material Corporation Shandong Huge Dental Material Corporation Làm khuôn răng dùng trong lĩnh vực nha khoa Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
5 Niềng răng trong suốt Aidite-A Aidite (Quinhuangdao) Technology Co., Ltd Aidite (Quinhuangdao) Technology Co., Ltd Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A