STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy trong máu PO 80; PO 40 Theo phụ lục Beurer GmbH Dùng để đo nồng độ oxy trong máu Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B