STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cầm máu tự tiêu Theo phụ lục Theo phụ lục Ethicon, LLC Vật liệu cầm máu SURGICEL (cellulose oxy hóa tái tổ hợp) được sử dụng bổ sung cho các thủ thuật phẫu thuật để hỗ trợ cho việc kiểm soát chảy máu ở mao mạch, tĩnh mạch và động mạch nhỏ khi phương pháp thắt buộc hoặc các phương pháp kiểm soát thông thường khác không thực hiện được hoặc không hiệu quả Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT: Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng trong thời gian dài và trang thiết bị y tế cấy ghép. 5. Các trang thiết bị y tế được sử dụng có tác dụng sinh học hoặc hấp thụ hoàn toàn hay phần lớn thuộc loại D TTBYT Loại D