STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay khoan nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Sirona Dental Systems GmbH Sử dụng với ghế máy nha khoa hỗ trợ trong việc điều trị nha khoa QT 5 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A