STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng thun y tế BT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành/ Việt Nam Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành/ Việt Nam Dùng để băng ngoài các vết thương Quy tắc 1, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A