STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi tai mũi họng ER-530S2; ER-530T Fujifilm Techno Products Co., Ltd Fujifilm Corporation Ống trượt được sử dụng kết hợp với ống nội soi ruột non, hỗ trợ trong việc luồn ống nội soi dưới sự vận hành và giám sát trực tiếp của các bác sĩ và nhân viên y tế. QT5/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống nội soi khí phế quản EB-530S; EB-530T; EB-530P; EB-530H; EB-530XT; EB-580S; EB-580T Fujifilm Techno Products Co., Ltd Fujifilm Corporation Bóng cao su dùng cho nội soi ruột non được sử dụng kết hợp với ống nội soi ruột non, hỗ trợ đưa ống nội soi và các thiết bị nội soi qua các đoạn hẹp của đường tiêu hóa QT5/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống nội soi trực tràng ES-530WE Fujifilm Techno Products Co., Ltd Fujifilm Corporation Bóng cao su dùng cho nội soi ruột non được sử dụng kết hợp với ống nội soi ruột non, hỗ trợ đưa ống nội soi và các thiết bị nội soi qua các đoạn hẹp của đường tiêu hóa QT5/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống nội soi ruột non bóng đôi EN-580T; EN-580XP; EI-580BT FUJIFILM TECHNO PRODUCTS CO., LTD Fujifilm Corporation Ống nội soi ruột non bóng đôi kết hợp với bộ xử lý hình ảnh nội soi, nguồn sáng nội soi và các thiết bị ngoại vi khác để thăm khám, chẩn đoán và điều trị nội soi cho thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non, và ruột già tại các cơ sở điều trị y tế dưới sự vận hành và giám sát trực tiếp của các bác sĩ và nhân viên y tế. QT5/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bóng cao su silicon dùng cho nội soi ruột non BS-2 Fujifilm Techno Products Co., Ltd Fujifilm Corporation Ống nội soi trực tràng kết hợp với bộ xử lý hình ảnh nội soi, nguồn sáng nội soi và các thiết bị ngoại vi khác để thăm khám, chẩn đoán và điều trị nội soi cho trực tràng tại các cơ sở điều trị y tế dưới sự vận hành và giám sát trực tiếp của các bác sĩ và nhân viên y tế QT5/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Bóng cao su latex tự nhiên dùng cho nội soi ruột non BS-4 Dalian Create Medical Products Co., Ltd Fujifilm Corporation Ống nội soi khí phế quản kết hợp với bộ xử lý hình ảnh nội soi, nguồn sáng nội soi và các thiết bị ngoại vi khác để thăm khám, chẩn đoán và điều trị nội soi cho khí quản, phế quản và các cơ quan lân cận tại các cơ sở điều trị y tế dưới sự vận hành và giám sát trực tiếp của bác sĩ, nhân viên y tế QT5/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Ống trượt dùng trong nội soi ruột non TS-1114B; TS-13101; TS-1314B; TS-13140 Theo phụ lục Fujifilm Corporation Ống nội soi tai mũi họng sử dụng để thăm khám, chẩn đoán và điều trị nội soi cho ống tai ngoài, họng và thanh quản tại các cơ sở điều trị y tế dưới sự vận hành và giám sát trực tiếp của các bác sĩ và nhân viên y tế. QT5/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B