STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị trị liệu nha khoa và phụ kiện đồng bộ đi kèm Theo danh mục đính kèm TPC Advanced Technology Inc, USA TPC Advanced Technology Inc, USA Sử dụng trong nha khoa để thực hiện những kỹ thuật cơ bản trong khám, điều trị và phẫu thuật răng. Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B