STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống ngậm điều chỉnh hơi thở bẳng nhựa Extra Mouthpieces Advanced SKU: 022 Airofit A / S Airofit A / S Trang bị thêm cho thiết bị điều chỉnh hơi thở Airofit, được sử dụng để kiểm soát hơi thở, thở vào và thở ra theo cảm hứng của người sử dụng Quy tắc 9, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B