STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh PT-2000 Advanced Instrumentations, Inc. – Mỹ Advanced Instrumentations, Inc. – Mỹ Dùng để điều trị vàng da bệnh lý của trẻ sơ sinh Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B