STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm điện cực trung tính Valleylab REM Theo phụ lục Covidien LLC Được thiết kế để sử dụng trong các thủ thuật phẫu thuật đơn cực truyền thống với chu kỳ làm việc 25% trở xuống (ví dụ: 10 bật rồi đến 30 giây tắt). Tấm điện cực trung tính này được chỉ định sử dụng trên các dao mổ điện cao tần có chức năng giám sát chất lượng tiếp xúc như hệ thống Covidien REM. Phụ lục I, phần IIC, QT9, mục 2, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C