STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ngõ ra khí O2, VAC, AIR, CO2 kèm giắc cắm ...các chuẩn JIS, BS, Ohmeda, DISS, Afnor.. Gas outlet Model: JIS/DIS/OHM-WAL/CON-I-OXY/AIR/VAC-CS Adapter Model: ADM-OHM/JIS-018-OXY/VAC/AIR SMP-3222U-OXY/VAC/AIR-NT2 SMP SMP Ngõ ra khí sử dụng để lấy khí O2, VAC, Air... - Ngõ ra khí có thể lắp âm tường, trên hộp đầu giường và cả trên giá treo trần. Quy tắc 2 TTBYT Loại B