STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ hút hơi độc HF-900; HF-1200; HF-1500; HF-1800 Hipoint Hipoint Hút hơi độc Quy tắc 5 IVD TTBYT Loại A