STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám và thực hiện thủ thuật tiết niệu, sản khoa S2; S3; Sonesta Medical AB Sonesta Medical AB Phục vụ khám và thực hiện thủ thuật tiết niệu, sản khoa. Quy tắc 12, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn thực hiện thủ thuật chụp chiếu huỳnh quang 6210; Sonesta Medical AB Sonesta Medical AB Sử dụng thực hiện phục vụ khám thủ thuật chụp chiếu huỳnh quang Quy tắc 12, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A