STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh phát hiện Cryptococcus antigen (LFA) CR2003 IMMUNO-MYCOLOGICS Inc. IMMUNO-MYCOLOGICS Inc. Dùng phát hiện nhanh kháng nguyên Cryptococcus Quy tắc 3 IVD TTBYT Loại C