STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hiện số MC-246; MC-343F Omron Dalian Co., Ltd Omron Healthcare Co., Ltd Thiết bị nhằm đo nhiệt độ cơ thể qua miệng, trực tràng và nách (vùng dưới cánh tay). Thiết bị có thể sử dụng với mọi lứa tuổi. Chỉ định sử dụng qua đường miệng đối với người lớn và trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B