STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Móc mống mắt Iris Retractor Oasis Medical, Inc. Oasis Medical, Inc. Móc mống mắt có tác dụng kéo căng và duy trì tạm thời mống mắt trong suốt quá trình phẫu thuật, tạo điều kiện cho các loại phẫu thuật mắt được thực hiện. Sản phẩm sử dụng 1 lần, không tái sử dụng. Quy tắc 6, phụ lục II, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B