STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TRANG PHỤC PHẪU THUẬT Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Là sản phẩm sử dụng một lần, trang bị cho kỹ thuật viên, nhân viên y tế, bệnh nhân nhằm bao phủ, che đậy thân thể, phòng chống ngăn ngừa lây nhiễm trong môi trường y tế, dịch bệnh Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A