STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng dán phẫu thuật NIPRO SAFE FIX IVN Libaptape Pharmaceutical Co., Ltd (Kumamoto Second Factory) Nipro Corporation Miếng dán cố định kim luồn trong suốt, siêu mỏng, không viền giấy giúp dễ quan sát vùng dán. Phù hợp với kim không cánh, không cổng. Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A
2 Miếng dán phẫu thuật NIPRO SAFE DERM Libaptape Pharmaceutical Co., Ltd. (Kumamoto Second Factory) Nipro Corporation Miếng dán cố định kim luồn trong suốt, siêu mỏng, không viền giấy giúp dễ quan sát vùng dán. Phù hợp với kim không cánh, không cổng. Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A