STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ vặn nha khoa 3805 Alpha-Bio Tec Ltd Alpha-Bio Tec Ltd Dụng cụ dùng để vặn implant Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Đế trụ phục hình 3832 3833 Alpha-Bio Tec Ltd Alpha-Bio Tec Ltd Là đế đỡ trụ phục hình tạo thành liên kết vững chắc cho trụ phục hình, mão răng sứ và implant. Quy tắc 8, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Trụ phục hình (Abutment) 7371; 7372; 7373 7361; 7363; 7364 7365; 7366; 7367 7368 Alpha-Bio Tec Ltd Alpha-Bio Tec Ltd Là cùi răng giả có nhiệm vụ làm trụ chống đỡ cho mão răng sứ, tạo thành liên kết vững chắc cho mão răng sứ và implant. Quy tắc 8, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B