STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc máu hấp phụ Adsorba 150 C Code: 115263 Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Quả lọc máu được sử dụng cho các trường hợp ngộ độc thuốc nghiêm trọng Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Quả lọc máu hấp phụ Adsorba 300 C Code: 115264 Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Quả lọc máu được sử dụng cho các trường hợp ngộ độc thuốc nghiêm trọng Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C