STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng vá màng tim và các khiếm khuyết mô mềm vùng ngực bụng 4cmx4cm SUPPLE PERI-GUARD Repair Patch 4cmx4cm Code: PC-0404SN Synovis Life Technologies, Inc. (A Subsidiary of Baxter International Inc.) Synovis Life Technologies, Inc. (A Subsidiary of Baxter International Inc.) Miếng vá màng tim và các khiếm khuyết mô mềm vùng ngực bụng dùng để thay thế đóng các lỗ quanh tim và thiếu hụt mô mềm bao gồm khiếm khuyết thành ngực, chỉnh sửa ở trong tim và các mạch máu lớn. Quy tắc 14 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Miếng vá màng tim và các khiếm khuyết mô mềm vùng ngực bụng 6cmx8cm SUPPLE PERI-GUARD Repair Patch 6cmx8cm Code: PC-0608SN Synovis Life Technologies, Inc. (A Subsidiary of Baxter International Inc.) Synovis Life Technologies, Inc. (A Subsidiary of Baxter International Inc.) Miếng vá màng tim và các khiếm khuyết mô mềm vùng ngực bụng dùng để thay thế đóng các lỗ quanh tim và thiếu hụt mô mềm bao gồm khiếm khuyết thành ngực, chỉnh sửa ở trong tim và các mạch máu lớn. Quy tắc 14 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D