STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy trong máu TC-PO-21 Shenzhen Huge Creation Technology Co., Limited Shenzhen Huge Creation Technology Co., Limited Sử dụng để đo nồng độ oxy trong máu qua đầu ngón tay Quy tắc 10, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C