STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AccuPid Gengue Detection Kit Q01DFV01.1A Khoa Thương Khoa Thương Phát hiện virus Gengue gây sốt xuất huyết Quy tắc 3 IVD TTBYT Loại C