STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng cầm máu mũi (Merocel) 440402 Medtronic Xomed Inc Medtronic Xomed. Inc Thiết bị được sử dụng trong phẫu thuật tai mũi họng. Quy tắc 6, mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tay dao cắt đốt Amidal, nạo VA Plasma PS300-002 Medtronic Powered Surgical Solutions Medtronic Xomed. Inc Thiết bị được sử dụng trong phẫu thuật tai mũi họng. Quy tắc 6, mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Mũi khoan tai loại phá Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Xomed Inc Thiết bị được sử dụng trong phẫu thuật tai mũi họng. Quy tắc 6, mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 Mũi khoan tai loại kim cương Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Xomed Inc Thiết bị được sử dụng trong phẫu thuật tai mũi họng. Quy tắc 6, mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng 1884004 Medtronic Puerto Rico Operatinos Co Medtronic Xomed Inc Thiết bị được sử dụng trong phẫu thuật tai mũi họng. Quy tắc 6, mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
6 Lưỡi cắt nạo xoang loại cong 1884006 Medtronic Puerto Rico Operatinos Co Medtronic Xomed Inc Thiết bị được sử dụng trong phẫu thuật tai mũi họng. Quy tắc 6, mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
7 Lưỡi cắt nạo VA loại cong 1884008 Medtronic Xomed Inc Medtronic Xomed Inc Thiết bị được sử dụng trong phẫu thuật tai mũi họng. Quy tắc 6, mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
8 Mũi khoan xoang dùng với tay cắt M4 1882960 Medtronic Xomed Inc Medtronic Xomed Inc Thiết bị được sử dụng trong phẫu thuật tai mũi họng. Quy tắc 6, mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
9 Mũi khoan xoang phá dùng với tay cắt M4. 1884068HS Medtronic Puerto Rico Operatinos Co Medtronic Xomed Inc Thiết bị được sử dụng trong phẫu thuật tai mũi họng. Quy tắc 6, mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
10 Ống thông khí dạng chữ T 1016035 Covidien Medtronic Xomed Inc Thiết bị được sử dụng trong phẫu thuật tai mũi họng. Quy tắc 6, mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B