STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết (kèm máy) i-Qare (DS-A) Alliance International Co., Ltd Alliance International Co., Ltd Dùng thử đường huyết trong máu Qui tắc 4 TTBYT Loại C