STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 Cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế - Mục đích chữa bệnh cá nhân hoặc theo nhu cầu chẩn đoán đặc biệt của cơ sở y tế Cấp giấy phép nhập khẩu Bộ Y Tế
2 Cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế - Mục đích phục vụ mục đích viện trợ, viện trợ nhân đạo; quà tặng, quà biếu cho cơ sở y tế; phục vụ hội chợ, triển lãm, trưng bày hoặc giới thiệu sản phẩm; phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo Cấp giấy phép nhập khẩu Bộ Y Tế
3 Cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế - Mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học, kiểm định, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá chất lượng hoặc đào tạo hướng dẫn việc sử dụng, hướng dẫn sửa chữa trang thiết bị y tế Cấp giấy phép nhập khẩu Bộ Y Tế
4 Cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế - Mục đích đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa Cấp giấy phép nhập khẩu Bộ Y tế
5 Cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế - Mục đích sử dụng tại cơ sở y tế được mua sắm từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức Cấp giấy phép nhập khẩu Bộ Y tế