STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế Kiểm định Bộ Y tế