STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H26-240409-0019 240000865/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM DŨNG Que thử ma túy

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-240409-0030 240000864/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIMEDLINK Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H26-240409-0032 240000863/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIMEDLINK Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H26-240410-0003 240000862/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIMEDLINK Gel tra mắt

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H26-240326-0021 240000861/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Ghế khám điều trị răng

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H26-240410-0004 240000860/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIMEDLINK Mỡ tra mắt

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H26-240410-0002 240000859/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIMEDLINK Gel tra mắt

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H26-240410-0028 240000858/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chiếu tia cực tím phục hồi giác mạc

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H26-240404-0007 240000644/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG MIẾNG DÁN VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H26-240326-0003 240000643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Đèn khám bệnh

Còn hiệu lực