STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H26-211013-0022 220001633/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Hóa chất thử nghiệm mẫn cảm kháng sinh

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-211231-0019 220001632/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC BÁCH NIÊN THẢO Xịt hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H26-220527-0034 220001853/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H26-220509-0014 220001852/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Máy theo dõi chức năng não

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H26-220111-0023 220001851/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Vòng nâng cổ tử cung

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H26-220517-0016 220001847/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN NINH 198

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H26-220527-0016 220001846/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 115 PHỐ HUẾ

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H29-211222-0031 220001157/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ nạp mẫu tự động

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H26-220517-0010 220001631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

10 000.00.04.G18-220526-0010 220002325/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Điện cực phẫu thuật

Còn hiệu lực