STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H26-211119-0007 210002011/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ NAM THANH BÌNH XỊT MŨI VIRALEZE

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-211106-0003 210002004/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÁNG VỚT

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H26-211106-0004 210002005/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO TỦ ĐẦU GIƯỜNG INOX

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H26-211106-0005 210002006/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO BÀN CHUYỂN DỤNG CỤ

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H26-211106-0009 210002007/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO GHẾ XOAY INOX

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H26-211106-0010 210002008/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO BÀN TIỂU PHẪU 3 KHÚC

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H26-211106-0006 210002009/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO KHAY Y TẾ

Còn hiệu lực

8 000.00.12.H19-211130-0001 210000016/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THIÊN PHƯỚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

9 000.00.16.H40-211123-0001 210000016/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN ETHANOL70 HL

Còn hiệu lực

10 000.00.17.H38-210816-0001

CÔNG TY TNHH TM & XNK HOÀNG LONG

Còn hiệu lực