STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H29-210407-0006 210000255/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H29-210406-0011 210000256/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRƯỜNG DƯƠNG Băng rốn em bé Safe Baby - TD

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H29-210325-0001 210000257/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Đệm chân không cố định vùng thân

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H29-210310-0005 210000258/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Đế cố định ngực - hông chậu

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H29-210303-0004 210000259/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRƯỜNG DƯƠNG Khăn và bộ khăn phẫu thuật

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H29-210305-0007 210000260/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Găng tay khám latex không bột

Còn hiệu lực

7 000.00.17.H62-210408-0001 210000002/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUỐC KHÁNH Khẩu trang y tế KD MASK 88

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H29-210408-0009 210000251/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ thông niệu đạo

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H29-210408-0004 210000252/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ tháo vòng tránh thai

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H29-210324-0005 210000253/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ dùng trong hấp sấy tiệt trùng

Còn hiệu lực