STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 19000156/HSCBA-BN 190000015/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Còn hiệu lực

2 19013023/HSCBA-HN 190000549/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU

Còn hiệu lực

3 19012884/HSCBA-HN 190000540/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

4 19013007/HSCBA-HN 190000541/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM

Còn hiệu lực

5 19006394/HSCBSX-HN 190000011/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SANODYNA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

6 19013027/HSCBA-HN 190000542/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CPS

Còn hiệu lực

7 19013030/HSCBA-HN 190000543/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CPS

Còn hiệu lực

8 19013026/HSCBA-HN 190000544/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CPS

Còn hiệu lực

9 19013028/HSCBA-HN 190000545/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CPS

Còn hiệu lực

10 19013029/HSCBA-HN 190000546/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CPS

Còn hiệu lực