STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H29-200728-0013 200000195/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘT THÀNH VIÊN NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H29-200729-0007 200000196/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THIỆN TÂM

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H29-200729-0004 200000234/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC THỊNH

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H29-200729-0017 200000235/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM DV TH CARE

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H29-200703-0007 200001270/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H29-200728-0008 200001271/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H29-200729-0016 200001272/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX - XNK QUỐC TẾ 24/7

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H29-200729-0011 200001273/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H29-200729-0012 200001274/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H29-200729-0014 200001275/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM

Còn hiệu lực