STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.04.G18-200505-0459 20000075/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

2 000.00.04.G18-200505-0460 20000074/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

3 000.00.04.G18-200505-0461 20000073/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

4 000.00.04.G18-200424-0398 20000072/2020/XNQC-TTBYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

5 000.00.04.G18-200428-0001 200018/NKTTB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSOCOM

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H29-200527-0017 200000846/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN MINH MẪN

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H29-200513-0011 200000022/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ASCLEPIUS

Còn hiệu lực

8 000.00.17.H39-200523-0001 200000023/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC

Còn hiệu lực

9 000.00.16.H05-200514-0003 200000054/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG VIỆT GROUP

Còn hiệu lực

10 000.00.16.H05-200513-0002 200000055/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM KHÍ THANH PHONG

Còn hiệu lực