Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KALONG

---------------------------

Số 22.4.2019/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 04 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KALONG

Mã số thuế: 0312427333

Địa chỉ: Số 145/39 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học Ka Long

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 145/39 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0933339252    Fax:

Email: kalongcorp2013@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Đình Toàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025779988   ngày cấp: 16/07/2013   nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0933339252   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hồ Sĩ Quí

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 341077027   ngày cấp: 04/04/2011   nơi cấp: Công an Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 33  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch thông mũi Kalasso 1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)