Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂY HÀ

---------------------------

Số 065/TAYHA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 06 tháng 05 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂY HÀ

Mã số thuế: 0105656744

Địa chỉ: Số nhà 74 Nguyễn Thái Học, Thị trấn Phùng, huyện Đan phượng, thành phố Hà nội, Việt Nam., Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN BÁ TRƯỜNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111642462   ngày cấp: 05/06/2010   nơi cấp: Công an Hà nội

Điện thoại cố định: 0797608888   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn văn Tuyến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111342670   ngày cấp: 06/10/2012   nơi cấp: Công an thành phố Hà nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Lê Trí Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001087004877   ngày cấp: 25/02/2015   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Y sỹ

(3) Họ và tên: Bùi Văn Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111598021   ngày cấp: 23/10/2010   nơi cấp: Công an thành phố Hà nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị thuộc nhóm B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)