Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ

---------------------------

Số 01/2019/TH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 17 tháng 05 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ

Mã số thuế: 0101877171

Địa chỉ: Số nhà 26, đường 2, tập thể F361, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đinh Thị Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010556713   ngày cấp: 11/12/2006   nơi cấp: CA TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 02462917044   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Bùi Quý Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030086001375   ngày cấp: 24/03/2016   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Kiều Văn Hưng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 113255546   ngày cấp: 23/10/2003   nơi cấp: Công an Hòa Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm huyết học
2Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm nước tiểu
3Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm sinh hóa
4Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm miễn dịch
5Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm tế bào dòng chảy
6Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm phân tích thành phần huyết sắc tố (Hemoglobin)
7Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu
8Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm G6PDH
9Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm xác định HbA1c
10Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm vi sinh
11Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm ELISA
12Hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm
13Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng
14Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm điện giải
15Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm khí máu
16Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm đông máu
17Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử
18Trang thiết bị y tế dùng trong quá trình chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm IVD

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)