Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA

---------------------------

Số 1051

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Khánh Hòa , ngày 24 tháng 06 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Khánh Hòa

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4200562765

Địa chỉ: 74 Thống Nhất, P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phường Vạn Thắng, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Nhuận

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 056053000001   ngày cấp: 26/05/2014   nơi cấp: Cục Cảnh Sát Đăng ký QLCT và DLQG về Dân cư

Điện thoại cố định: 0934714159   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đào Văn Hiếu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 225372935   ngày cấp: 20/11/2005   nơi cấp: CA.Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Đức Trường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 225522184   ngày cấp: 11/06/2009   nơi cấp: CA.Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Chỉ khâu phẩu thuật tự tiêu
2Chỉ khâu phẩu thuật không tiêu
3Băng rốn, kẹp rốn trẻ sơ sinh

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Khánh Hòa nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)