Hồ sơ đã bị thu hồi

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

---------------------------

Số 0519/CV-DBD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Định , ngày 24 tháng 06 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Mã số thuế: 4100259564

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 498 Nguyễn Thái Học – P. Quang Trung - Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định, Phường Quang Trung, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 02563846500    Fax: 02563846846

Email: info@bidiphar.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211716331   ngày cấp: 17/02/2014   nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

Điện thoại cố định: 02563846500   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hồ Văn Định

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211302365   ngày cấp: 08/03/2008   nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 228  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Máy cất nước BDF - D1501
2Máy cất nước BDF - D2001
3Máy cất nước BDF - D4001
4Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 2001
5Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 2501
6Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 3001
7Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 4001
8Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 5301
9Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 7001
10Lò đốt chất thải rắn y tế BDF – LDR101
11Lò đốt chất thải rắn y tế BDF – LDR151
12Lò đốt chất thải rắn y tế BDF – LDR301
13Lò đốt chất thải rắn y tế BDF – LDR501
14Máy giặt 30 kg BDF - W30H1
15Máy giặt 50 kg BDF - W50H1
16Máy sấy quần áo 30 kg BDF – S301
17Máy sấy quần áo 50 kg BDF – S501
18Lavabo tiệt trùng BDF – RT21
19Lavabo tiệt trùng BDF – RT31
20Bếp sắc thuốc BDF – EA…1
21ISOLATOR – Buồng pha chế dược cấp sạch A1
22Các dụng cụ y tế thông thường1
23Nước cất 10 lít1
24Dung dịch dùng ngoài Natri Clorid 0,9%1
25Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc1

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)