Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG SƠN

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 03 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 0801290879

Địa chỉ: 57 Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, Phường Lê Thanh Nghị, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Đắc Văn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142693571   ngày cấp: 11/07/2009   nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương

Điện thoại cố định: 0931570528   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phạm Như Quỳnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 031091008754   ngày cấp: 17/09/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng nghề

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua bán máy xét nghiệm kèm hóa chất

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hải Dương nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)