Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Y TẾ MỸ ĐỨC

---------------------------

Số 2802655597

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thanh Hóa , ngày 11 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Y TẾ MỸ ĐỨC

Mã số thuế: 2802655597

Địa chỉ: Số 169A, Đ. Trịnh Khả, P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa, T. Thanh Hóa, Phường Đông Vệ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Y TẾ MỸ ĐỨC

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô 09 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, Phường Đông Thọ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0989863009    Fax:

Email: xuantinhvpc@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đặng Xuân Tình

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186317099   ngày cấp: 04/06/2011   nơi cấp: Công an Nghệ An

Điện thoại cố định: 0989863009   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 173581116   ngày cấp: 20/03/2008   nơi cấp: công an tỉnh thanh hóa

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 28  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế12000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)