Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MEDIFOOD

---------------------------

Số DDKMBTTBYT-MDF

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 13 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MEDIFOOD

Mã số thuế: 0313937400

Địa chỉ: TẦNG 9, SỐ 68, ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ, P. BẾN NGHÉ, Q.1, TP.HCM, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: ĐINH NHƯ QUỲNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 230860634   ngày cấp: 26/02/2015   nơi cấp: GIA LAI

Điện thoại cố định: 0943293881   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: HOÀNG DUY TÂN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 241122542   ngày cấp: 14/02/2019   nơi cấp: CA ĐĂK LĂK

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(2) Họ và tên: HỒ NGUYỄN THÀNH NHÂN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026020898   ngày cấp: 25/05/2015   nơi cấp: CA Thành Phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các trang thiết bị y tế, các phụ kiện, linh kiện thay thế loại A, B, C, D
2Các vật tư y tế tiêu hao loại A, B, C, D
3Các sinh phẩm, hoá chất y tế loại A, B, C, D
4Các phần mềm bệnh viện

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)