Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM

---------------------------

Số MDV15072019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 15 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106549840

Địa chỉ: Số 90 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Vũ Thị Lan Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030187000162   ngày cấp: 22/12/2014   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0968205305   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Thanh Hải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013475729   ngày cấp: 08/12/2011   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Bùi Thành Đạt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 077094000692   ngày cấp: 09/12/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy và hóa chất đi kèm máy ARCHITECT c4000
2Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy ARCHITECT c8000
3Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy ARCHITECT c16000
4Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy ARCHITECT i1000SR
5Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy ARCHITECT i2000SR
6Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy ARCHITECT ci4100
7Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy ARCHITECT ci8200
8Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy ARCHITECT ci16200
9Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy CELL-DYN Ruby
10Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy CELL-DYN Emerald 22
11Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy CELL-DYN Sapphire
12Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Alinity i
13Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Alinity c
14Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Alinity hq
15Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Alinity hs
16Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy ACCELERATOR a3600
17Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy ACCELERATOR p540
18Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy HumaNex A1c
19Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy HumaMeter A1c
20Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Drew 3
21Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Laura Smart
22Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Laura XL
23Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Laura M
24Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy XL 1000
25Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy XL 640
26Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy XL 200
27Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Chemtouch
28Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Chem 7
29Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Chem 5x
30Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Erba LYTE
31Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy H360
32Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy H560
33Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Elite 580
34Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy MAGLUMI 800
35Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy MAGLUMI 1000
36Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy MAGLUMI 2000
37Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy MAGLUMI 2000 Plus
38Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy MAGLUMI 4000 Plus
39Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Biossays 240
40Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Biossays BC1200
41Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Biossays BC2200
42Máy và hóa chất vật tư đi kèm máy Biolumi 8000

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)