Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC MINH

---------------------------

Số 01_2019/CBMB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC MINH

Mã số thuế: 0315150432

Địa chỉ: Số 48 CT Tam Đảo, Phường 15 ,quận 10 ,TP.HCM, Việt Nam, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Du

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 052078000130   ngày cấp: 09/12/2016   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát

Điện thoại cố định: 0937969357   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyen Ngoc Du

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 052078000130   ngày cấp: 09/12/2016   nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Dân Cư

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

(2) Họ và tên: Đặng Trần Tuấn Hiếu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 052086000245   ngày cấp: 11/12/2018   nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Dân Cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kim bút chích insulin và bơm tiêm Insulin, Máy đo đường huyết, huyết áp, khí dung, máy xông, các dụng cụ y tế khác thuộc B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)