Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH HILIFE

---------------------------

Số 189/HL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH HILIFE

Mã số thuế: 0312989533

Địa chỉ: 55B1 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bích

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 173241872   ngày cấp: 10/04/1990   nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại cố định: 0989603623   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lâm Nguyễn Thiên Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023521686   ngày cấp: 25/08/2005   nơi cấp: CA TP. HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Giá đỡ động mạch vành
2Bóng nong mạch vành
3Phụ kiện can thiệp tim mạch Bộ bơm bóng mạch vành
4Chỉ phẫu thuật

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)