Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO

---------------------------

Số 01/2019/PL-MDPD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 19 tháng 08 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0108502855

Địa chỉ: Tầng 2, Số 51 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 0888618986 Fax: 

Email: mediphado@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHẠM THANH LONG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: B7839594   ngày cấp: 25/04/2013   nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Điện thoại cố định: 0888618986   Điện thoại di động: 0933211086

3. Người thực hiện phân loại:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Luận

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013398826   ngày cấp: 20/03/2011   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000542/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 13/08/2019

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro

(2) Họ và tên: Nguyễn Thành Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 151290948   ngày cấp: 29/03/2010   nơi cấp: Công an Tỉnh Thái Bình

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000596/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 13/08/2019

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số