Hồ sơ đã công bố

CONG TY CP DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED

---------------------------

Số 01/2019/CB-HMED

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 17 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CONG TY CP DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED

Mã số thuế: 0311189735

Địa chỉ: 122/5 BIS PHAM VAN HAI , PHUONG 2 , QUAN TAN BINH, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHAN MANH HUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024251401   ngày cấp: 31/08/2010   nơi cấp: HO CHI MINH

Điện thoại cố định: 0903820522   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: PHẠM VĂN BÌNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 221300709   ngày cấp: 07/06/2017   nơi cấp: CA TỈNH PHÚ YÊN

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1MÁY RỬA DỤNG CỤ ĐA KẾT HỢP - AMC-xxx ( PETECH-VN SẢN XUẤT ,GPLH : 22/2019/BYT-TB-CT )
2MÁY RỬA SIÊU ÂM DỤNG CỤ Y TẾ - AMC-SA-xxx ( PETECH-VN SẢN XUẤT ,GPLH : 22/2019/BYT-TB-CT)
3MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ - AMD-xxx ( PETECH-VN SẢN XUẤT ,GPLH : 22/2019/BYT-TB-CT)
4MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ - ASP-xxx (PETECH-VN SẢN XUẤT ,GPLH : 22/2019/BYT-TB-CT)
5MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ - OZPRO-xxxxx ( PETECH-VN SẢN XUẤT ,GPLH : 22/2019/BYT-TB-CT)

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)