Hồ sơ đã công bố

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG CHÂM CỨU VIỆT NAM

---------------------------

Số 58/CV-CCVN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 02 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG CHÂM CỨU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103682837

Địa chỉ: Số 49 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: Xưởng sản xuất - Trung tâm Đào tạo ứng dụng Châm cứu Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 49 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02435621116    Fax: 02438534261

Email: trungtamchamcuuvietnam@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Tài Thu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011137723   ngày cấp: 15/09/2010   nơi cấp: Công An thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 02345621116   Điện thoại di động: 0969182430

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

(1) Họ và tên: Nguyễn Quốc Khoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011326137   ngày cấp: 17/12/2013   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Y học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 144  tháng.

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011326136   ngày cấp: 17/12/2013   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 132  tháng.

(3) Họ và tên: Nguyễn Sỹ Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111775321   ngày cấp: 20/11/2010   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 60  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Máy điện châm200

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)