Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KHA BẢO PHÚC

---------------------------

Số 1010/KBP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 03 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KHA BẢO PHÚC

Mã số thuế: 0314201483

Địa chỉ: 62/33 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Huỳnh Thị Tuyết Diễm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 285227553   ngày cấp: 07/09/2005   nơi cấp: CA. Tỉnh Bình Phước

Điện thoại cố định: 0919337883   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phạm Mai Huy Hội Trường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 221367325   ngày cấp: 21/03/2011   nơi cấp: CA . Tỉnh Phú Yên

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật

(2) Họ và tên: Hồ Trọng Nhân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215155854   ngày cấp: 27/05/2007   nơi cấp: HỒ CHÍ MINH

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thiết bị , dụng cụ và phụ kiện dùng trong phẫu thuật Nội Soi
2Dụng cụ phẫu thuật nội soi có kết nối điện cao tần

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)