Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636

---------------------------

Số 01/2020/HS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 15 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636

Mã số thuế: 0106517380

Địa chỉ: Đội 2, thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Hội, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0466862268    Fax:

Email: tranthuhang2101@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN HỮU TUÂN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001080003750   ngày cấp: 16/10/2014   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0966573832   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HUY

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111325311   ngày cấp: 10/09/2013   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý3000
2Cồn Ethanol 70 độ3000
3Cồn Ethanol 90 độ3000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)