Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

---------------------------

Số 0311019/VB.BGĐCPVA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 31 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

Mã số thuế: 0304851147

Địa chỉ: 372A/8 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á TẠI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 1/9 A, quốc lộ 1A, KP Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1900545543    Fax: 02838545543

Email: info@vietacorp.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phan Quốc Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025393444   ngày cấp: 13/10/2010   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0948545543   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VÕ THỊ CHI MAI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020226691   ngày cấp: 16/05/2005   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 41  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1LightPower iVAHCV PCR Kit100
2LightPower iVAHCV qPCR Kit30000
3LightPower iVAHPV Genotype rPCR-RDB Plus Kit50000
4LightPower iVAHPV Genotype rPCR-RDB Kit50000
5LightPower iVAMTB IsoR katG rPCR Plus Kit100
6LightPower iVAMTB IsoR katG rPCR Kit100
7LightPower iVAMTB RifR proB rPCR Plus Kit100
8LightPower iVAMTB RifR proB rPCR Kit100
9LightPower iVAMTB EthR emb rPCR Plus Kit100
10LightPower iVAMTB EthR emb rPCR Kit100
11LightPower iVADF Serotype EVA RT-rPCR Plus Kit100
12LightPower iVADF Serotype EVA rPCR Kit100
13LightPower iVAADV PCR Kit100
14LightPower iVATCM-SPP rPCR Kit100
15LightPower iVAmBRAF rPCR Plus Kit100
16LightPower iVAmBRAF rPCR Kit100
17LightPower iVAmKRAS rPCR Plus Kit100
18LightPower iVAmKRAS rPCR Kit100
19LightPower iVAmEGFR rPCR Plus Kit100
20LightPower iVAmEGFR rPCR Kit100
21LightPower iVAZKV RT-rPCR Plus Kit100
22LightPower iVAZKV rPCR Kit100
23LightPower iVAToRCH RT-rPCR Plus Kit100
24LightPower iVAToRCH rPCR Kit100
25iVACervix Tool Kit15000
26iVAaDNA/RNA Extraction Kit aM12000
27iVApDNA/RNA Extraction Kit aM100
28iVATissue Tool Kit100
29LightPower iVAWSSV PCR Plus Kit Easy200
30LightPower iVAWSSV PCR Plus Kit200
31LightPower iVAWSSV rPCR Plus Kit Easy6000
32LightPower iVAWSSV rPCR Plus Kit6000
33LightPower iVAMBV PCR Plus Kit Easy100
34LightPower iVAMBV PCR Plus Kit100
35LightPower iVAMBV rPCR Plus Kit Easy1000
36LightPower iVAMBV rPCR Plus Kit1000
37LightPower iVAHPV PCR Plus Kit Easy100
38LightPower iVAHPV PCR Plus Kit100
39LightPower iVAHPV rPCR Plus Kit Easy600
40LightPower iVAHPV rPCR Plus Kit600
41LightPower iVAYHV RT-PCR Plus Kit100
42LightPower iVAYHV RT-rPCR Plus Kit2000
43LightPower iVAYHV 1stRT-PCR Plus Kit100
44LightPower iVAYHV SYBR RT-rPCR Plus Kit100
45LightPower iVAYHV SYBR rPCR Kit100
46LightPower iVATSV RT-PCR Plus Kit100
47LightPower iVATSV RT-rPCR Plus Kit2000
48LightPower iVAHPV Genotype PCR-RDB Plus Kit2000
49LightPower iVAHP VacA-CagA Genotype Plus Kit100
50LightPower iVAHP VacA-CagA Genotype Kit100
51LightPower iVATSV 1stRT-PCR Kit2000
52LightPower iVANNV RT-PCR Plus Kit100
53LightPower iVANNV RT-rPCR Plus Kit100
54LightPower iVANNV RT-rPCR Kit 100
55LightPower iVANNV 1stRT-PCR Plus Kit100
56LightPower iVAWSSV-MBV PCR Plus Kit Easy100
57LightPower iVAWSSV-MBV PCR Plus Kit100
58LightPower iVAWSSV-MBV rPCR Plus Kit Easy1000
59LightPower iVAWSSV-MBV rPCR Plus Kit1000
60LightPower iVAYHV-TSV RT-PCR Plus Kit100
61LightPower iVAYHV-TSV 1stRT-PCR Plus Kit100
62LightPower iVAYHV-TSV 1stRT-PCR Kit100
63LightPower iVAIHHNV PCR Plus Kit Easy100
64LightPower iVAIHHNV PCR Plus Kit100
65LightPower iVAIHHNV rPCR Plus Kit Easy2500
66LightPower iVAIHHNV rPCR Plus Kit2500
67LightPower iVAIMNV RT-PCR Plus Kit100
68LightPower iVAIMNV RT-rPCR Plus Kit2000
69LightPower iVAIMNV 1stRT-PCR Plus Kit100
70LightPower iVAIMNV 1stRT-PCR Kit100
71LightPower iVAEMS PCR Plus Kit B300
72iVAcDNA Easy Synthesis Kit100
73LightPower iVAPRRSV RT-PCR Plus Kit100
74LightPower iVAPRRSV RT-rPCR Plus Kit400
75LightPower iVAPRRSV 1stRT-PCR Plus Kit100
76LightPower iVACFSV RT-PCR Plus Kit100
77LightPower iVACFSV RT-rPCR Plus Kit100
78LightPower iVAASFV PCR Plus Kit100
79LightPower iVAASFV PCR Kit100
80LightPower iVAASFV rPCR Plus Kit500
81LightPower iVAASFV rPCR Kit500
82LightPower iVAAPP PCR Plus Kit100
83LightPower iVAAPP rPCR Plus Kit100
84LightPower iVATGEV RT-PCR Plus Kit100
85LightPower iVATGEV RT-rPCR Plus Kit100
86LightPower iVASAL-SPP/STA-AUR PCR Kit100
87iStandard iVAcDNA Synthesis Kit200
88iPremium iVAcDNA Synthesis Kit200
89iStandard iVAPCR Master Mix500
90iStandard iVAPCR Master Mix With UNG200
91iPremium iVAPCR Master Mix300
92iPremium iVAPCR Master Mix With UNG200
93iAdvance iVAPCR Master Mix200
94iAdvance iVAPCR Master Mix With UNG100
95iStandard iVAqPCR Master Mix100
96iStandard iVAqPCR Master Mix With UNG100
97iPremium iVAqPCR Master Mix200
98iPremium iVAqPCR Master Mix With UNG100
99iAdvance iVAqPCR Master Mix100
100iAdvance iVAqPCR Master Mix With UNG100
101iStandard iVASYBR Green qPCR Master Mix100
102iStandard iVASYBR Green qPCR Master Mix With UNG100
103iPremium iVASYBR Green qPCR Master Mix200
104iPremium iVASYBR Green qPCR Master Mix With UNG200
105iAdvance iVASYBR Green qPCR Master Mix100
106iAdvance iVASYBR Green qPCR Master Mix With UNG100
107Urease N.S A80000
108Urease N.S B70000
109Urease N.S C14000
110HP test A40000
111HP test B50000
112iVAcDNA Easy Synthesis Kit100

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)