Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA

---------------------------

Số 01102019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 31 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA

Mã số thuế: 0309576328

Địa chỉ: 88/11 Quốc Lộ 1K, Khu Phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: Công Ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế Đông Pha

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 88/11, Quốc Lộ 1K, Khu Phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02837241344    Fax: 02837246398

Email: quocle.dophaco@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Tuấn Quốc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022954172   ngày cấp: 14/05/2009   nơi cấp: TP.HCM

Điện thoại cố định: 0909334347   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VŨ THỊ THÚY HIÊN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024773815   ngày cấp: 15/08/2007   nơi cấp: Công An TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 36  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Gạc rơ lưỡi Dopha5000000
2Băng rốn Dopha200000
3Băng cuộn Dopha1500000
4Gạc y tế Dopha20000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)